Σελίδες

Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

Νέα εκπαιδευτικά πακέτα και εκπαιδευτικό λογισμικό


Διατίθενται νέα εκπαιδευτικά λογισμικά που εντάσσονται στο έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ, ενότητες Νηρηίδες και Χρυσαλλίδες.
Για την πληροφορική έχουμε:

Ταξίδι σε ένα Δίκτυο: Για Γυμνάσιο/Λύκειο
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο που έχει ως κεντρικό άξονα για όλες τις δραστηριότητές του τα Δίκτυα Υπολογιστών. Στόχος του είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στις επικοινωνίες δεδομένων και στα δίκτυα υπολογιστών (με έμφαση στη δομή, στην ταξινόμηση και στην περιγραφή των προτύπων τους).

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια: Για το Γυμνάσιο
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που περιλαμβάνει δραστηριότητες σε μορφή εκπαιδευτικών παιχνιδιών, για τα γνωστικά αντικείμενα των μαθηματικών, της φυσικής, της πληροφορικής και της στατιστικής.

Ανακαλύπτω τον Κόσμο μέσα από τον Υπολογιστή: Για το Δημοτικό
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που περιέχει βασικές έννοιες των γνωστικών αντικειμένων της γλώσσας, των μαθηματικών, της πληροφορικής και της γεωγραφίας, οι οποίες επιδιώκεται να προσεγγιστούν μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Επίσης περιλαμβάνει διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, διερεύνησης ενός θέματος, αναζήτησης πληροφοριών, καλλιέργειας της φαντασίας, ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου, οργάνωσης και επεξεργασίας πληροφορίας.

Αλγοριθμική και Προγραμματισμός: Για Γυμνάσιο/Λύκειο
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, το οποίο αποσκοπεί – μέσω της εντρύφησης με την αλγοριθμική και τον προγραμματισμό- στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και συνθετικής ικανότητας των μαθητών, στην ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, στην καλλιέργεια της αυστηρότητας της διατύπωσης και της έκφρασης. Κεντρικός άξονας για όλες τις δραστηριότητες είναι οι βασικές έννοιες του προγραμματισμού.
Ενδείκνυται για τις τάξεις: Γ' Γυμνασίου, Α' και Β' Λυκείου, Γ' Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Πολυμέσα: Για Γυμνάσιο/Λύκειο
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, το οποίο αναπτύσσεται πάνω στην ιδέα της παραγωγής μιας εφαρμογής πολυμέσων από το Τμήμα Ανάπτυξης μιας εικονικής εταιρείας ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων. Στόχος της προσομοίωσης είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια γενικότερη αντίληψη της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής (φάσεις: απόφαση-ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, αξιολόγηση), να μάθουν να εξειδικεύονται σε έναν τομέα αλλά και ότι για να το πετύχουν αυτό πρέπει να μάθουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται.

Επαναληπτικές Διαδικασίες: Για Γυμνάσιο/Λύκειο
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών σεναρίων με δραστηριότητες, όπου βασικό θέμα είναι η έννοια της «επανάληψης» στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και την πληροφορική, εστιάζοντας όμως ιδιαίτερα στα fractals και τις ιδιότητες τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin