Σελίδες

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008

Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.


Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ανακοινώνει ότι από Τετάρτη 5-11-08 αρχίζουν οι διαδικασίες ένταξης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Η υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

Α΄Φάση: Εκπαιδευτές Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) (πρώην Γ.Γ.Ε.Ε.)/Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.).

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο,
από 5-11-2008 έως και 5-12-2008.

Β΄ Φάση: Εκπαιδευτές του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και των φορέων παροχής υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ,
από 15-11-2008 έως και 15-12-2008.

Οι Εκπαιδευτές που έχουν απασχοληθεί και στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και στον Ο.Ο.Ε.Κ ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα της Β΄ Φάσης .

Στις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά την διάρκεια των Α΄ και Β΄ φάσεων, οι αιτούντες θα έχουν το δικαίωμα διόρθωσης ή και μεταβολής των στοιχείων της αίτησης τους, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί που θα τους δίνει το σύστημα, μέχρι την 15η του μηνός Δεκεμβρίου. Από αυτήν την ημερομηνία και έπειτα δεν θα μπορούν να επιφέρουν καμία μεταβολή στα δηλωθέντα στοιχεία μέχρις ότου πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων .

Γ΄ Φάση: Λοιποί Πολίτες, οι οποίοι πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση 4444/6-10-08 (ΦΕΚ 2075/7-10-2008) προσόντα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου 2008.

Πατήστε εδώ για την ιστοσελίδα ηλεκτρονικής υποβολής

Σημειώνεται :
Μετά την 1-1-2009 το Ενιαίο Μητρώο θα είναι ανοικτό διαρκώς για την υποβολή των αιτήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπ. Απόφαση 4444/6-10-08 (ΦΕΚ 2075/7-10-2008) .

Προσοχή :
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο εντός μηνός, καλούνται οι αιτούντες να αποστείλουν τον φάκελο των δικαιολογητικών στη διεύθυνση:

Συνάντηση καθηγητών Πληροφορικής Γενικών Λυκείων

Οι καθηγητές Πληροφορικής (κλάδων ΠΕ19, ΠΕ20) των Γενικών Λυκείων των Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Έβρου και Ροδόπης να παρευρεθούν σε παιδαγωγική συνάντηση με θέμα: «Διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο» που θα γίνει:

α) για το νομό Ροδόπης, την Τρίτη 25-11-2002, στο 2ο ΓΕΛ Κομοτηνής και ώρα 12:00 έως 2:00μ.μ

β) για την περιοχή Ορεστιάδας, την Πέμπτη 27-11-2008, στο 2ο ΓΕΛ Ορεστιάδας και ώρα 12:00 έως 2:00μ.μ

Η παρουσία των συναδέλφων που διδάσκουν το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα κρίνεται απαραίτητη.

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής

Η Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2008

3η Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής

Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση – Καινοτομία και Δημιουργικότητα
H Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής Δ.Ε. και τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Έβρου και Ροδόπης διοργανώνουν σε συνεργασία με το Tμήμα Στ΄ Μελετών της Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ του ΥΠΕΠΘ και το Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, την 3η Πανελλήνια Διημερίδα Πληροφορικής με θέμα «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση – Καινοτομία και Δημιουργικότητα».
Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Απριλίου 2009 στην Αλεξανδρούπολη και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:

1) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ19 – 20
2) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 19-20 .
3) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
4) Οι Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ
5) Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ
6) Δέκα (10) μέλη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, τα οποία προτείνονται από την Π.Ε.ΚΑ.Π
7) Δύο (2) εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ 19-20, ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν τη Διημερίδα θα επιλεγούν με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, η οποία θα διενεργηθεί στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

πηγή: http://dide.evr.sch.gr/dimerida09/ http://pekap.blogspot.com

MicroWorldsPro Τεστ Αυτοαξιολόγησης2

στκ επανάλαβε 4 [μπροστά 100 δεξιά 90]τετράγωνο:-)
στκ επανάλαβε 6 [μπροστά 50 δεξιά 60]εξάγωνο:-)
στκ επανάλαβε 3 [μπροστά 100 δεξιά 120]τρίγωνο :-)
στκ επανάλαβε 12 [μπροστά 40 δεξιά 30]δωδεκάγωνο:-)
στκ επανάλαβε 5 [μπροστά 120 δεξιά 72]πεντάγωνο:-)
στκ επανάλαβε 8 [μπροστά 60 δεξιά 45]οκτάγωνο:-)
στκ επανάλαβε 10 [μπροστά 100 δεξιά 36]δεκάγωνο:-)

MicroWorldsPro Τεστ Αυτοαξιολόγησης1

δεξιά 100Η χελώνα στρέφεται προς τα δεξιά κατά 100 μοίρες.:-)
ΘέσεΨ 100Η συντεταγμένη ψ της χελώνας παίρνει την τιμή 100.:-)
ΘέσεΜέγεθος 100Το μέγεθος της χελώνας γίνεται 100 pixels.:-)
ΘέσεΠάχοςΣτυλό 100Η χελώνα σχεδιάζει γραμμές πάχους 100 pixels.:-)
πίσω 100Η χελώνα μετακινείται προς τα πίσω κατά 100 pixels.:-)
μπροστά 100Η χελώνα μετακινείται προς τα εμπρός κατά 100 pixels.:-)
αριστερά 100Η χελώνα στρέφεται προς τα αριστερά κατά 100 μοίρες.:-)
ΘέσεΧ 100Η συντεταγμένη χ της χελώνας παίρνει την τιμή 100.:-)

Ερωτήσεις απο την πιστοποίηση που τις έχει δημοσιεύσει κάποιος άλλος συνάδελφος

1) Σε ποια κατηγορία θεωριών μάθησης βασίζεται η εκθετική (μετωπική) διδασκαλία;
α)γνωστικές
β)εποικοδομιστικες
γ)κοινωνικοπολιτισμικές
δ)συμπεριφοριστικές

2)Ποια φράση περιγράφει καλύτερα την έννοια του Διδακτικού Μετασχηματισμού
α)ο μετασχηματισμός της διδακτέας γνώσης σε διδαχθείσα
β)ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε διδαχθείσα
γ)ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε διδακτέα
δ)ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε διδακτέα και ο μετασχηματισμός της διδακτέας γνώσης σε διδαχθείσα

3)Ο διδακτικός σχεδιασμός δεν αναφέρεται σε μεταδιδακτικές ενέργειες του εκπαιδευτικού
α) Σωστό
β) Λάθος

4)Τα ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία αναπαραστάσεων των Βάσεων Δεδομένων
α) Σωστό
β) Λάθος

5)Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί τυπικό παράδειγμα μικροκόσμου
α) εκπαιδευτικά λογισμικά παρουσίασης (21 Εν πλω, Centenia)
β) τα υπολογιστικά φύλλα
γ) τα ανοιχτά προγραμματιστικά περιβάλλοντα

6) Στο λογισμικό Belvedere ένας χάρτης εννοιών μπορεί να παρουσιαστεί και με τη μορφή πίνακα και με τη μορφή γραφήματος
α) Σωστό
β) Λάθος

7) Κατά τη δημιουργία διαδικασίας στο MicroWorlds Pro η πρώτη λέξη είναι το _________ και η τελευταία το τέλος
α)αρχή
β)για
γ)όνομα διαδικασίας
δ)διαδικασία

8 ) Ποιες εντολές σχεδιάζουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 150 βημάτων

9) Ποιες εντολές σχεδιάζουν ένα κανονικό τετράγωνο

πηγή:http://www.pde.gr/forum/index.php?topic=9710.0

Δείγματα ερωτήσεων

ΜΕΡΟΣ Β: Διδακτική της Πληροφορικής
Β1.α Πώς ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία στη σκέψη ενός μαθητή εμφανίζεται μια αντίφαση ή μια ασυμβατότητα ανάμεσα στις ιδέες του, στις αναπαραστάσεις των εννοιών που διαθέτει και στις πράξεις του;
α. εννοιολογική αλλαγή
β. γνωστική σύγκρουση
γ. διδακτική αντίφαση
δ. κοινωνικογνωστική αντιπαράθεση
Β2.α Η διδακτική τεχνική που ονομάζεται μαύρο κουτί περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: (α) εκτέλεση προγράμματος (β) παρατήρηση αποτελεσμάτων/ μηνυμάτων (γ) μελέτη κώδικα (δ) συσχέτιση εντολών με τα παρατηρήσιμα αποτελέσματα
α. ΣΩΣΤΟ
β. ΛΑΘΟΣ
Β3.α Ποια ακολουθία εντολών θα σχεδιάσει ένα κανονικό πεντάγωνο;
α. στκ επανάλαβε 5 [μπροστά 150 δεξιά 144]
β. στκ επανάλαβε 5 [μπροστά 120 δεξιά 144]
γ. στκ επανάλαβε 5 [μπροστά 120 δεξιά 45]
δ. στκ επανάλαβε 5 [μπροστά 120 δεξιά 72]
Β4.α Ποιο από τα παρακάτω δεν συνιστά εννοιολογική γνώση στον προγραμματισμό.
α. η κατανόηση των δράσεων που υλοποιούνται στο εσωτερικό του υπολογιστή κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος ή μιας διαδικασίας
β. η δεξιότητα ορθής διατύπωσης και ελέγχου της σύνταξης εμφωλευμένων δομών επιλογής
γ. η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών υπολογιστικών δομών
δ. η δεξιότητα ερμηνείας της λειτουργίας ενός τμήματος προγράμματος ή ψευδοκώδικα
ε. η δεξιότητα μετατροπής ενός διαγράμματος ροής σε πρόγραμμα ή ψευδοκώδικα
Β5.α Βασική δυσκολία των μαθητών στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου των Βάσεων Δεδομένων αποτελεί η έννοια της συσχέτισης (relation)
α. Σωστό
β. Λάθος
Β6.α Οι λεγόμενοι προγραμματιστικοί μικρόκοσμοι είναι περιβάλλοντα τα οποία:
α. προορίζονται να στηρίξουν τη διδασκαλία του προγραμματισμού αλλά και άλλων συναφών αντικειμένων.
β. χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών
γ. προορίζονται για ανάπτυξη εκπαιδευτικών μικρόκοσμων
δ. είναι προγραμματισμένοι μικρόκοσμοι, προορισμένοι να στηρίξουν πολλαπλές μαθησιακές δραστηριότητες
Β7.α Μια αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από μια διδασκαλία, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το αρχικό επίπεδο γνώσεων των μαθητών. Στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση αποκαλείται ___________________ .
α. προ-τελική αξιολόγηση
β. συνθετική αξιολόγηση
γ. διαγνωστική αξιολόγηση
δ. σταθμισμένη αξιολόγηση
ΜΕΡΟΣ Γ
Γ1.α Ποια επιλογή αντιστοιχεί σε ένα βασικό άξονα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού (σύμφωνα με το υλικό μελέτης της ενότητας Γ1) ;
α. κόστος προμήθειας
β. η άποψη του μαθητή
γ. η άποψη του γονέα
δ. αξιολόγηση περιεχομένου
Γ2.α Για ποιόν από τους παρακάτω άξονες αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισμικών παρουσίασης θα χρησιμοποιούσατε το κριτήριο «το πρόγραμμα συνοδεύεται από οδηγό/ δραστηριότητες για ενσωμάτωση στο αναλυτικό πρόγραμμα»
α. Παιδαγωγικά Χαρακτηριστικά
β. Ευκολία Χρήσης/Πλοήγηση
γ. Λειτουργικά χαρακτηριστικά
δ. Βοήθεια προς τον εκπαιδευτικό
ε. Αισθητική Αξία/Παρουσίαση
Γ3.α Αν από το μενού επιλογών του Cabri επιλεγεί το εικονίδιο τότε το πρόγραμμα θα:
α. κατασκευάσει το μέσο ενός τόξου που έχει ήδη σχεδιαστεί στο περιβάλλον του Cabri
β. κατασκευάσει ένα σημείο το οποίο να ανήκει σε κάποιο γεωμετρικό αντικείμενο (ευθεία, κύκλο, τόξο κλπ)
γ. κατασκευάσει το σημείο τομής δύο γεωμετρικών αντικειμένων ( π.χ δύο ευθειών;)
Γ3.β Η εργαλειοθήκη του λογισμικού Interactive Physics περιλαμβάνει ειδικό εργαλείο για την τοποθέτηση ελατηρίων στο χώρο της προσομοίωσης
α. ΣΩΣΤΟ
β. ΛΑΘΟΣ
Γ4.α Οι μικρόκοσμοι δημιουργούν ένα __________ περιβάλλον μάθησης.
α. αλγοριθμικό
β. ανοικτό
γ. εξ αποστάσεως

πηγή: http://edu19-20.cti.gr/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26&Itemid=239

LinkWithin