Σελίδες

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2009

Υποβολή αιτήσεων για 2 θέσεις

Υποβολή αίτησης για προσωρινή πλήρωση
θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων Γενικής Κατεύθυνσης

Έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ 131013/19-11-2007 εγκύκλιο ΥΠΕΠΘ σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα σχολεία του νομού μας με τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως 3/9/2009 & ώρα 13:00 για την προσωρινή πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών θεμάτων Γενικής κατεύθυνσης της Δ/νσης Δ.Ε. Ροδόπης.

πλήρες έγγραφο εδώ

Υποβολή αίτησης για πλήρωση θέσης
Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς της Δ/θμιας Εκπ/σης Ροδόπης για υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 4/9/2009 για την πλήρωση θέσης Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν.Ροδόπης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), που έχουν διανύσει τουλάχιστον έξι (6) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας, από τα οποία τα τρία (3) σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού σε σχολεία της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η

αίτηση θα υποβληθεί μέσω του σχολείου

και θα συνοδεύεται με σύντομο βιογραφικό

σημείωμα.

πλήρες έγγραφο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin