Σελίδες

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2009-2010

Οσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης-βελτίωσης θέσης να το δηλώσουν στο Δ/ντή του σχολείου στο οποίο υπηρετούν.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ 50/96 είναι μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2009.

Την εγκύκλιο μπορεί κανείς να την διαβάσει εδώ

Πιο αναλυτικά
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΔΕ, που έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, να ενημερωθούν με τη βοήθεια και φροντίδα του σχολείου για το περιεχόμενο του Π.Δ 50/96, το σχετικό με τις μεταθέσεις, το οποίο έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Π.Δ 100/97 το Π.Δ . 39/98 και το Π.Δ 269/2000 ( ΦΕΚ 221 Α ) καθώς και για το περιεχόμενο της συνημμένης σχετικής εγκυκλίου.

Να μελετήσουν επίσης προσεκτικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης που περιέχονται στην ελευταία σελίδα του εντύπου.

΄Υστερα από αυτή την ενημέρωση, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης-βελτίωσης θέσης να το δηλώσουν στο Δ/ντή του σχολείου στο οποίο υπηρετούν.

Με την ολοκλήρωση της προεργασίας θα ενημερώσουμε έγκαιρα τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να προσέλθουν για επιβεβαίωση – έλεγχο και υπογραφή της αίτησής τους.

΄Οσοι προσέρχονται για τα παραπάνω παρακαλούνται να έχουν μαζί τους όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν υπάρχουν στον υπηρεσιακό τους φάκελο.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ 50/96 είναι μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2009.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin