Σελίδες

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2008

Ερωτήσεις απο την πιστοποίηση που τις έχει δημοσιεύσει κάποιος άλλος συνάδελφος

1) Σε ποια κατηγορία θεωριών μάθησης βασίζεται η εκθετική (μετωπική) διδασκαλία;
α)γνωστικές
β)εποικοδομιστικες
γ)κοινωνικοπολιτισμικές
δ)συμπεριφοριστικές

2)Ποια φράση περιγράφει καλύτερα την έννοια του Διδακτικού Μετασχηματισμού
α)ο μετασχηματισμός της διδακτέας γνώσης σε διδαχθείσα
β)ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε διδαχθείσα
γ)ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε διδακτέα
δ)ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε διδακτέα και ο μετασχηματισμός της διδακτέας γνώσης σε διδαχθείσα

3)Ο διδακτικός σχεδιασμός δεν αναφέρεται σε μεταδιδακτικές ενέργειες του εκπαιδευτικού
α) Σωστό
β) Λάθος

4)Τα ηλεκτρονικά λογιστικά φύλλα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία αναπαραστάσεων των Βάσεων Δεδομένων
α) Σωστό
β) Λάθος

5)Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί τυπικό παράδειγμα μικροκόσμου
α) εκπαιδευτικά λογισμικά παρουσίασης (21 Εν πλω, Centenia)
β) τα υπολογιστικά φύλλα
γ) τα ανοιχτά προγραμματιστικά περιβάλλοντα

6) Στο λογισμικό Belvedere ένας χάρτης εννοιών μπορεί να παρουσιαστεί και με τη μορφή πίνακα και με τη μορφή γραφήματος
α) Σωστό
β) Λάθος

7) Κατά τη δημιουργία διαδικασίας στο MicroWorlds Pro η πρώτη λέξη είναι το _________ και η τελευταία το τέλος
α)αρχή
β)για
γ)όνομα διαδικασίας
δ)διαδικασία

8 ) Ποιες εντολές σχεδιάζουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 150 βημάτων

9) Ποιες εντολές σχεδιάζουν ένα κανονικό τετράγωνο

πηγή:http://www.pde.gr/forum/index.php?topic=9710.0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin