Σελίδες

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008

Ανακοινώσεις ΕΛΜΕ


Ανακοίνωση 1
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 6822/15-5-01 του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και την Φ.215/353 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 475/25-4-01), οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία στο δημόσιο πριν το μόνιμο διορισμό τους ως αναπληρωτές, ωρομίσθιοι ή γενικά ως συμβασιούχοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, έχουν αποκλειστική προθεσμία 2 (δύο) ετών από την υπαγωγή τους στο ταμείο αυτό, δηλαδή από τον μόνιμο διορισμό τους, να την αναγνωρίσουν με αίτησή τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής δεν είναι δυνατή, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στο ΤΠΔΥ.
Το ΤΠΔΥ, όπως είναι γνωστό, είναι το ταμείο εκείνο που χορηγεί το εφάπαξ στους δημόσιους υπαλλήλους όταν αυτοί συνταξιοδοτούνται.
Ανακοίνωση 2
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης με ευθύνη του Γραφείου Αγωγής Υγείας και σε συνεργασία με την Ε,Λ.Μ.Ε. Ν. Ροδόπης και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης διοργανώνει ημερίδα Αγωγής Υγείας με θέμα: Διαφυλικές σχέσεις – Σεξουαλική Αγωγή και Υγεία»
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008, 6 - 8.30 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής και μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα με το αν υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, καθώς επίσης και γονείς.
Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 33 11 338 - 32 27 382

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin